Aktuellt

 

 

GOT UNITED: Vid möte  om demokrati den 27 november delade
HASSP-gruppen ut en rapport till föredragshållarna som innehöll ett förslag att göra Mötesplatsen Backa -Brunnsbo till en pilotmötesplats för HASSP.
Klicka på länken HASSP Pilotmötesplats 2018 som går till Nyheter/Medborgarkraften och välj HASSP…Länkar:   

Stadsbyggnadskontoret bjöd in till Stadsutvecklingsmöte för Lindholmen den 7 mars.
Målbild för fortsättningen skulle tas fram.
7 personer var närvarande från HASSP-gruppen.
Inför mötet hade ett utskick av ”Programförslag för HASSP” sänts till de närmaste intressenterna.
Programförslaget  daterat 2017-02-22 kan nu läsas här!
Lindholmen: Kulturlivet på Karlavagnsgatan med omnejd
Det är viktigt att området fysiskt bejakar en bredd av verksamheter.
HASSP-gruppen deltar i möten. Nästa möte  7 mars. Den 2 oktober träffades kulturaktörer från olika delar i staden på Truckstop Alaska. HASSP-gruppen gjorde anteckningar som vi delade med oss av till kommunen. Detta medför nu att vi blivit än mer intressanta för utvecklingen av området. Tidigare hade vi skickat rapporten ”Betänkande: Uppväxling!” som  ledde till ett flertal möten med intressenter i området. Ett utkast till program har tagits fram som förhoppningsvis ska leda till etablering av en Central HASSP inom Lindholmen som efterhand  leder till lokala HASSP ute i stadsdelarna, som får medborgarna delaktiga i samhällsutvecklingen och ger ett lyft för stadsdelsnämnderna.
Ett”Betänkande: Uppväxling” sändes under 2016 ut till intressenter. Läs!