Hej Alla!

HASSP-gruppen önskar er välkomna!
Vi är en grupp från olika medborgarorganisationer, som har för avsikt att sprida vårt budskap om kraftsamverkan för att få till stånd hållbara processer för en samhällsutveckling, som såväl är hållbar som till gagn för alla.
Vi är för innovativa åtgärder för hållbar samhällsutveckling.
Dagens revir- och boxtänkande omöjliggör en helhetssyn.
Genom att öppna upp reviren och inkludera mellanrummen fås synvändor vilka leder till innovativa lösningar, som leder till mångfald och sysselsättningar.
Genom ekonomiska tester kan valutan bli en verklig katalysator som kan skapa ett rättvisare och mera jämlikt samhälle . Strategiska tester och användning av spetsteknik genom kraftsamverkan ska leda till en bred anslutning till skapandet av en central HASSP inom Göteborgsregionen.
Under ”Blogg” är avsikten att korta inlägg från medborgarna ska publiceras.
Admin 2017-02-03