Bakgrund

Under 60-talet växte många så kallade storskaliga bostadsområden upp i Göteborg. De sociala aspekterna saknades.
År 1987 kom Brundtlandsrapporten och Göteborg fick under 1990-talet sina tre kraftbegrepp införda i översiktsplanen.
Konkurrenskraften, Bärkraften och Medborgarkraften.
I samband med en fördjupad översiktsplan för Saltholmen–Långedrag etablerade Stadsbyggnadskontoret för första gången ett antal referensgrupper bestående av medborgare.
En av dessa ombildades till nätverket Medborgarkraften och har sedan dess medverkat i förnyelsen av Göteborg, ibland i samverkan med exempelvis Staden Vi Vill Ha och Älvsborgs Egnahemsförening.
I samband med medborgarnas möjlighet att inlämna förslag till Göteborg
400 år ledde Medborgarkraftens egna utredningar till ett stort antal bidrag, som nu resulterat i ett genuint medborgarförslag HASSP.
Hela bakgrunden finns redovisat på www.medborgarkraften.com