Om oss

Vi kallar oss för HASSP-gruppen. Denna har vuxit upp ur några medborgarnätverk som Medborgarkraften och Staden Vi Vill Ha.
Vårt mål är att växa och att i samverkan först skapa en Central HASSP förslagsvis på Lindholmen,  som kan bli kärnan för ett antal lokala HASSP i stadsdelarna. Kraften för att genomdriva ett antal så kallade synvändor  skapas genom att transformera konkurrenskraft, som slår ut konkurrenter, till hävstångskraft som fås genom samverkan och partnerskap genom att tillvarata all kraft.  Mer om HASSPgruppen!